Van iets tot niets: ordeningsperspectieven in de comparatieve filosofie

Date

23-09-2023 10:00 - 23-09-2023 16:30

Speaker(s)

Els Janssens
Guido Vanheeswijck

Van iets tot niets: ordeningsperspectieven in de comparatieve filosofie

Van objectief tot subjectief: ordeningsperspectieven in de westerse filosofie

Organisatie: School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw

Informatie en inschrijving: https://comparatievefilosofie.be/product/orde-en-chaos-1/

Location

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Wilrijk, Gebouw R of via livestream