Bibliografie

U kan geen boeken aankopen bij het Libbrechtgenootschap. 

Wij verwijzen u hiervoor graag door naar www.oneindigeverhaal.be in Sint-Niklaas.

Hieronder toevoegen:

Voor boeken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn, kan u terecht in ons archief of via ons contactformulier.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Libbrecht, U. (1973). Chinese Mathematics in the Thirteenth Century: the Shu-shu chiu-chang of Ch`in, Chiu-shao. Cambridge: MIT Press. 

Libbrecht, U. (1974). Oosterse Wijsheid voor de Westerse Mens. Brugge: Orion.

Libbrecht, U. (1975). De vinger die naar de Maan wijst. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (1988). Astronoom van de Keizer. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (1995). Geen muren rond culturen. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (1995). Inleiding Comparatieve Filosofie. Opzet en ontwikkeling van een comparatief model. Assen: Van Gorcum.

Libbrecht, U. (1996). In Arren Moede. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (1999). Inleiding Comparatieve Filosofie II. Culturen in het licht van een comparatief model. Assen: Van Gorcum.

Libbrecht, U. (2000). Een glimlach uit het Oosten. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (2001). Burger van de wereld. Inleiding tot een wereldbeschouwing. Budel: Damon.

Libbrecht, U. (2002). Oosterse filosofie. Een inleiding. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (2003). ‘Drakenaders van mijn landschap’ Wat ik van het Oosten leerde. Tielt: Lannoo.

Libbrecht, U. (2003). Inleiding Comparatieve Filosofie IIIA. Wetenschap, zen en theologie. Assen: Van Gorcum.

Libbrecht, U. (2004). De geelzucht van Europa. Leuven: Davidsfonds.

Libbrecht, U. (2004). Is God dood? Zoektocht naar de kern van de spiritualiteit. Tielt: Lannoo.

Libbrecht, U. (2005). Inleiding Comparatieve Filosofie IIIB. Wetenschap, zen en theologie. Assen: Van Gorcum,

Libbrecht, U. (2006). Boeddha en ik. Ontmoeting in de diepte. Tielt: Lannoo.

Libbrecht, U. (2007). Within the Four Seas… Introduction to Comparative Philosophy. Leuven: Peeters.

Libbrecht, U. (2007). Worden alle mensen Broeders? Over globalisering en verscheidenheid.  Tielt: Lannoo.

Libbrecht U. (2008). Met dank aan het leven. Tielt: Lannoo.

Libbrecht, U. (2014). Adieu à Dieu. Naar een religieus atheïsme. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Libbrecht, U. (2015). De bricoleur en de dummies. Een boek voor jonge denkers en dromers. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Libbrecht, U., Bisschop, P. & Oostveen, D. (red.) (2015). De weg is wijzer dan de wegwijzer. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Libbrecht, U., Kimmerle, H., Janssens, E. (red.) (2016). Filosofie zonder grenzen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Libbrecht, U. (2017). Ierse meditaties. Naar een nieuw pantheïsme. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Libbrecht, U. (2017). Stilte. Geraardsbergen: Waerbeke.

Libbrecht, U. (2022). Mijmeringen in de schaduw. Laatste geschriften. Synthese.

 

Duitse vertalingen

door Ulrike Oehlschlägel

Libbrecht, U. (2010). Buddha und ich. Eine Begegnung in der Tiefe, Interkulturelle Bibliothek.

Libbrecht, U. (2012). Dem Leben sei Dank. Nordhausen: Traugott Bautz.

 

Franse vertaling

door Magda Tercalavres-Cuyt

Libbrecht, U. (2012). Bouddha et Moi. Rencontre en profondeur. Lulu.com.

 

Bijdragen als coauteur

Libbrecht U. (2001). “Op weg naar een comparatieve filosofie” in Bor, J. en Bulhof, I. (red.) Het Antwoordloze Waarom. Kampen: Agora. Pp. 71-95.

Libbrecht, U. (2003). “Comparatieve filosofie: een model voor reflectie op wereldbeschouwingen” in Bulhof, I.N., Poorthuis, M. & Bhagwandin, V. (red.). Mijn plaats is geen plaats. Kampen: Klement. Pp. 189-204.

Libbrecht, U. (2004). “Nature in a comparative light” in Elders, F. (ed.) Visions of Nature. Studies on the Theory of Gaia and Culture in Ancient and Modern Times. Brussels: VUB Brussels University Press. Pp. 144-164.

Libbrecht, U. (2003). “Mystiek in schriftloze culturen” in Jelsma, A.J., Baers, J. (red.) Encyclopedie van de mystiek: fundamenten, tradities, perspectieven. Kampen: Kok. 

Libbrecht, U. (2009). “Comparative Philosophy: A Methodological Approach” in Note, N., Fornet-Betancourt, R., Estermann, J., Aerts, D. Woldviews and Cultures. Philosophical Reflections from an Intercultural Perspective. Brussels: Springer Science & Business Media B.V. Pp.31-67.

 

 

Artikels

- “The Chinese Ta-yen Rule,” Orientalia Lovaniensia Periodica, 3(1972), pp. 179-199.

 “[Chinesische] Mathematik” China Handbuch  (1974) pp. 865-868.

- “Chinese Wiskunde”, Simon Stevin, Wis-en Natuurkundig Tijdschrift, 49; 4(1975-76), pp. 145-158.

- “Joseph Needham’s Work in the Area of Chinese Mathematics,” Past and Present, A Journal of Historical Studies, 87 (May 1980), pp. 30-39.

- “Chinese Filosofische Teksten, een uitdaging aan de Hermeneutiek”, Handelingen van het XXXIIIste Vlaamse Filologencongres, Antwerpen 1981, pp. 201-207.

“Mathematical Manuscripts from the Tunhuang Caves”, Explorations in the History of Science and Technology in China, Shanghai 1982, pp. 203-229.

- “Filosofische Achtergronden van het Taoïsme”,  Tao: de Weg van de Natuur, Nijmeegse Studies in de Filosofie van de Natuur en haar Wetenschappen, 5 (mei 1986), pp. 27-37.

- “’Hsi –tu-shih’(Lapis serpentinus), a treatise by Ferdinand Verbiest,” Bulletin of Chinese Studies, University of Hongkong, Vol.1, nr.2 ( 1987), pp. 317-341.

- “Het wetenschappelijk werk van Ferdinand Verniest”,  Onze Alma Mater 1987, 4, pp. 309-324.

- “The Concept of Cheng, its Origin, Development and Philosophical Meaning”, International Symposium on Confucianism and the Modern World, Taipei, 1987, pp.301-341.

- “Introduction of the Lapis serpentinus into China,” Orientalia Lovaniensia Periodica, 18(1987), pp. 209-237.

- “De impliciete Logika van het Chinees Wetenschappelijk Denken”, Humour, Travail et Science en Orient,1988, pp.251-259.

- “Prana = Pneuma = Ch’i?”, Thought and Law in Qin and Han China, 1990, pp. 42-62.

- “The Astronomia Europea of Ferdinand Verbiest S.J.,”  Chintai Chung-kuo K’o-hsüeh Shih Lun-chi, Beijing, 1991.

- “General Evaluation of the Scientific Work of Ferdinand Verbiest”, Monumenta Serica Monograph Series, XXX, (1994), pp. 55-64.

- “Grondslagen van het taoïstische Denken”, Tijdschrift voor Filosofie (Leuven), 57.1 (maart 1995), pp. 3-35.

 - “Het Concept Natuur in Oost en West,” Clusius Lecture, Leiden, 1996, pp. 4-19.

- “What kind of Science did the Jesuits bring to China?”, Bibliotheca Instituti Historici S.I., vol. XLIX,  Roma 1996, pp. 221-234.

- “Chinese Concepts of Time: yü-chou as space-time”, Time and Temporality in Intercultural Perspective, 1996, pp. 75-92.

- “Een oosterse renaissance voor Europa? – Samenspraak Herman de Dijn – Ulrich Libbrecht”, Kultuurleven, 64.3 (mei 1997), pp. 2-15.