Welkom

Op deze pagina vindt u informatie over de werking van het LIBBRECHTgenootschap. Welkom!


7 MEI BOEKPRESENTATIE
MIJMERINGEN IN DE SCHADUW

Laatste geschriften Ulrich Libbrecht
&
Vijf jaar Libbrechtgenootschap

KERK KWAREMONT
IEDEREEN WELKOM

Toegang vanaf 14u45. Start om 15u. Einde voorzien rond 18u
Graag inschrijven voor 3 mei.


Libbrechtgenootschap vzw

Het Libbrechtgenootschap wordt gedragen door een groep onbezoldigde vrijwilligers, die  zich inzetten om het gedachtegoed en de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht verder uit te dragen en te ontsluiten. Het genootschap werkt mee aan publicaties, biedt lezingen aan en is een aanspreekpunt voor vragen bij het werk van Ulrich Libbrecht.

Wat doen we?

Het Libbrechtgenootschap ...

  • is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.
  • organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.
  • onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de  Libbrechtwandeling.
  • ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.
  • brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijk debat.

Digitaal archief

Het werk van Ulrich Libbrecht dat niet meer gedrukt of verkocht wordt bieden wij in ons digitaal archief aan. Als u zich aanmeldt als belangstellende wordt u via onze nieuwsbrief op de hoogte gebracht van nieuw materiaal.

 

Hieronder vindt u uit 2003 een interview met Ulrich Libbrecht door Jan Bor in een realisatie van de Nederlandse Boeddhistische OmroepStichting.


Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (1928-2017) was een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij was hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de Faculteit Letteren en comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.

 

Filosofie

Ulrich Libbrecht ontwikkelde een eigen filosofie geïnspireerd door verschillende waardevolle inzichten uit Oost en West. Hij kwam tot het inzicht dat iedere cultuur een bepaalde dimensie van de werkelijkheid centraal stelt en hieruit haar waarden opbouwt. Als we deze dimensies zouden samenbrengen, zouden we dan niet tot een meer volledig wereldbeeld komen en tot ruimere waarden? Dit werd het uitgangspunt voor Libbrechts comparatief filosofisch model.

Het model is gebaseerd op natuur, rationaliteit en beleving die in een gelijkwaardige relatie met elkaar staan. Hij vond hiervoor een concrete invulling in respectievelijk het Chinese taoïsme, het wetenschappelijke denken en het boeddhisme. Van hieruit gaat Libbrecht o.a. op zoek naar een levenshouding die kritische rationaliteit verbindt met een mystiek bewogen zijn door het wonder waarin we leven. Natuur, rationaliteit en beleving vormen tevens de basisdimensies van de levensbeschouwelijke diversiteit die zich mondiaal ontwikkeld heeft. Het onderzoek van deze verschillende vormen van denken vormt de inhoud van Libbrechts comparatieve filosofie.


De Libbrechtwandeling

De Ulrich Libbrechtwandeling is een herinnering aan filosoof en natuurbeschermer Ulrich Libbrecht (1928-2017). Ze start aan de kerk van Zulzeke en leidt ons door een van de mooiste gebieden van de Vlaamse Ardennen. Ulrich Libbrecht woonde hier van 1975 tot aan zijn dood in 2017 en deed er zijn dagelijkse wandelingen. 

De wandeling leidt u langs zijn geliefde wandelpaden vanuit het stille dorp doorheen het inspirerende landschap. Langs het pad staan tekstborden die toegang geven tot zijn gedachtewereld. Er is een traject van 5,5 km en een van 8 km. De folder met wandelkaart kan u hieronder downloaden.

 

De Ulrich Libbrechtwandeling werd in 2008 aan Ulrich Libbrecht aangeboden ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen. Sinds 2017 neemt het Libbrechtgenootschap de zorg voor de wandeling op zich. Met de steun van velen werd de wandeling opgefrist met een nieuwe bewegwijzering en nieuwe tekstborden. De wandeltrajecten van de oorspronkelijke wandeling bleven behouden.U kunt ons genootschap steunen

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidies, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen.

 

De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van het Libbrechtgenootschap.