Wat doen we?

Het Libbrechtgenootschap

  • is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.
  • organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.
  • onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de Libbrechtwandeling.
  • ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.
  • brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijk debat.