Steunen

U kunt ons genootschap steunen

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidie, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen. De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van het Libbrechtgenootschap.

 

Uw financiële bijdrage

Uw financiële steun is welkom op het volgende rekeningnummer: 

 • IBAN: BE98 8910 0412 1193
 • BIC: VDSPBE91.

Van harte bedankt.


U kunt ons genootschap steunen

 • Vanaf een bijdrage van 30 euro wordt u Vriend van het Libbrechtgenootschap.
 • Als sponsor kan uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie steun bieden, financieel of in natura .
 • Als helper kunt u praktisch meewerken op de evenementen.
 • Als medewerker kunt u meewerken aan de dagelijkse opbouw van het Libbrechtgenootschap. Dit kan in een van de volgende werkgroepen:
  • Evenementen
  • Communicatie (website, lay-out, …)
  • Tekstarchief (digitalisering, redactie, …)
  • Onderhoud Libbrechtwandeling
 • U kunt zich ook als belangstellende op onze website inschrijven onder “Hou me op de hoogte”. Dan informeren wij u over de werking van het Libbrechtgenootschap en over alles wat met het werk van Ulrich Libbrecht te maken heeft.

Sponsormogelijkheden

Het Libbrechtgenootschap wordt gedragen door onbezoldigde vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van  het Libbrechtgenootschap. Dit kan via financiële steun of in natura.

Vanaf een schenking van 500 EUR kunt u als sponsor één keer per jaar gratis een beroep doen op het Libbrechtgenootschap voor een lezing/workshop over het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Het toepassingsdomein kan afgestemd worden op wat voor uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie zinvol is.

Uiteraard is ook elke lagere bijdrage welkom, zowel financieel als in natura. In dit geval krijgt u dezelfde voorwaarden als de Vrienden van het Genootschap: u wordt geïnformeerd over alles wat te maken heeft met het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht en u krijgt gratis toegang tot onze evenementen.

 • Ons rekeningnummer is: IBAN: BE98 8910 0412 1193 - BIC: VDSPBE91

Licht ons in over uw interesse via het contactformulier op onze website, of via een van onze medewerkers.

Onze visie op sponsoring

Onze werking en onze visie op sponsoring is geïnspireerd door het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Hierin staan drie fundamentele waarden centraal:

 • de emotionele ontwikkeling die de mens bevrijdt uit zijn egogerichte dwangmatigheden
 • de rationele ontwikkeling om kennis en inzicht te verwerven
 • de natuur als een op zichzelf staande waarde los van de consumptie door de mens.

Wij hopen dit samen met u te kunnen realiseren.


Onze sponsorbrief