Libbrechtgenootschap VZW

Het Libbrechtgenootschap wordt gedragen door een groep onbezoldigde vrijwilligers, die  zich inzetten om het gedachtegoed en de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht verder uit te dragen en te ontsluiten. Het genootschap werkt mee aan publicaties, biedt lezingen aan en is een aanspreekpunt voor vragen bij het werk van Ulrich Libbrecht.

 

Het Libbrechtgenootschap werd op 2 juli 2016 een VZW. Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

Administratieve gegevens
Raad van Bestuur
Administratieve gegevens

De zetel van de VZW

Libbrechtgenootschap VZW

Bassegemstraat 1
8572 Anzegem (Kaster)

 • Tel.: +32 (0) 9 374 45 42
 • GSM: +32 472 95 26 10

Libbrechtgenootschap VZW is opgericht op 02/07/2016.

Een mail kan je sturen via onze ‘Contact‘-bladzijde.

RPR: BE 0659.973.251 – Kortrijk

 

Uw financiële bijdrage

U kan de vzw financieel steunen op het volgende rekeningnummer: 

 • IBAN: BE98 8910 0412 1193
 • BIC: VDSPBE91

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur


 • Els Janssens – voorzitter
 • Johan Gezels – ondervoorzitter
 • Antoon Galle – penningmeester
 • Pierre Bisschop – secretaris
 • Marc Bittremieux – bestuurder
 • Daan Oostveen – bestuurder
 • Monique Persyn – bestuurder

Wat doen we?

Het genootschap werkt mee aan publicaties, biedt lezingen, organiseert evenementen en is een aanspreekpunt voor vragen bij het werk van Ulrich Libbrecht.
Het Libbrechtgenootschap ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat op onze website raadpleegbaar is.

Wil u ons steunen?

Het Libbrechtgenootschap wordt gedragen door onbezoldigde vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de vrienden van het Libbrechtgenootschap. Dit kan via financiële steun of in natura.
Door een zelf te bepalen financiële bijdrage wordt u vriend van het Libbrechtgenootschap. U wordt dan op de hoogte gehouden van alles wat te maken heeft met het Libbrechtgedachtegoed en u krijgt gratis toegang tot de door ons ingerichte evenementen.