Disclaimer & privacy

Deze website https://www.libbrechtgenootschap.org is een privé-initiatief, om het LIBBRECHTgenootschap vzw voor te stellen. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

1. Voorstelling van de werking van het LIBBRECHTgenootschap

Deze website wil de werking en de activiteiten van het LIBBRECHTgenootschap zo getrouw als mogelijk voorstellen. Indien er toch tekorten zouden opgemerkt worden, vragen wij om contact op te nemen met de webmaster. Rekening houdend met de vele mogelijke detailafwijkingen per melding van een tekort of foutieve informatie willen we zo snel als mogelijk, in onderling akkoord, de inhoud van de website wijzigen. We streven er vooral naar dat onze websitebezoekers zo correct mogelijk informatie aangeboden krijgen.

2. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:

  • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
  • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld”.
  • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.

3. Beheer van de website

De webmaster, gesteund door de Raad van Bestuur van het LIBBRECHTgenootschap, behoudt het recht om blogthema’s en/of reacties te weigeren:

  1. bij thema’s die niet relevant zijn,
  2. bij inhoud die oncontroleerbaar beschuldigend is, die belasterend, beledigend, fulminerend, eerrovend, schunnig, seksistisch is, die extremistisch, racistisch en/of discriminerend is,
  3. bij inhoud met woorden of zinnen in hoofdletters geschreven,
  4. bij anonieme reacties.

Anonieme reacties kunnen wel geplaatst worden als bij het begin van de reacties uitdrukkelijk om anonimiteit gevraagd wordt en anonimiteit door de webmaster (in samenspraak met de Raad van Bestuur) geoorloofd is. Reacties met vragen naar anonimiteit, die geweigerd worden, zullen niet gepubliceerd worden. Eventueel kan tussen reactieschrijver en webmaster gecommuniceerd worden, maar dit laatste is niet eindeloos.

4. Privacybeleid

Libbrechtgenootschap VZW (LG) respecteert uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 2016/679, die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

We verzamelen enkel gegevens om u correct te kunnen informeren: naam en voornaam, adres, land, telefoon (vast/mobiel), e-mailadres.

U kunt uw gegevens beheren via de website en de nieuwsbrief.

U kunt via dezelfde weg ook aangeven dat u definitief geschrapt wenst te worden uit de database van het Libbrechtgenootschap. Het Libbrechtgenootschap engageert zich om dit uit te voeren binnen wettelijke vereisten.

Indien u intekent op onze nieuwsbrief of een formulier verzendt vanaf onze website, dan gebruiken we uw gegevens enkel voor het specifieke doel waarvoor u ons die hebt bezorgd: het informeren over de werking van het Libbrechtgenootschap en het uitnodigen voor evenementen van onszelf of in samenwerking met andere.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze te laten aanpassen of schrappen. Voor de nieuwsbrief kan u zich aan- en afmelden via onze site. Telkens het Libbrechtgenootschap een nieuwsbrief verzendt kan u uw gegevens inzien en eventueel wijzigen. Tevens kunt u zich desgevallend uitschrijven op de nieuwsbrief en dan worden de gegevens definitief gewist.

Het Libbrechtgenootschap garandeert dat het uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden. We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en om misbruik ervan door derden te voorkomen. Dit vragen we ook aan onze dienstverleners.

Als de dienstverlener van de website/mailserver gebruik maakt van cookies, die helpen om u te herkennen bij uw volgende bezoek, dan laten wij deze alleen toe om statistisch een duidelijk beeld te krijgen van o.a. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Mocht u niet willen dat er voor u gebruik gemaakt wordt van cookies, kunt u via uw browser het gebruik van cookies bij u uitschakelen.

5. Klachtenprocedure

Klachten kunnen steeds aan de webmaster of aan een lid van de Raad van Bestuur van het LIBBRECHTgenootschap gezonden worden. Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, email-adres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

Een weigering van een klacht wordt per email door ons gemotiveerd.

6. Verwerkersovereenkomst met Laposta.nl

Libbrechtgenootschap VZW werkt voor haar e-mailmarketing samen met het Nederlandse bedrijf Laposta. Er is bewust gekozen voor een Europees bedrijf opdat zo de verwerking van persoonsgegevens volledig gegarandeerd is, conform de GDPR-wetgeving.

Via dit bedrijf verzenden wij onze nieuwsbrieven en informatieve berichten. Voor het veilig organiseren en verwerken hebben we met dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kan hier deze Verwerkersovereenkomst LAPOSTA nalezen.