Artikels over Ulrich Libbrecht

  • De Rijkdom van het ongelijke

    • Janssens, E. (z.d.). De rijkdom van het ongelijke, Levensbeschouwelijke diversiteit benaderd vanuit de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht.
    • Download: De rijkdom van het ongelijke