Wijsheid uit het oude Oosten

Kaart wordt geladen...

Wanneer?
Datum: 01/11/2017
Uur: 19:30 - 21:30

Spreker(s)
Els Janssens

Organisatie
De Bibliotheek Noord Fryslân

Waar?
Bibliotheek Dokkum - Brokmui 62 - Dokkum

Categorieën

Bijkomende informatie

In de oude denktradities van het Verre Oosten ontwikkelde zich een bijzondere aandacht voor de natuur en voor de processen die zich spontaan en natuurlijk voltrekken. Voor de Chinese taoïsten was dit kosmische wonder een bron van sacraliteit. Daarnaast ontwikkelde zich in het boeddhisme een filosofie die de fundamentele eenheid van al wat leeft centraal stelt en van hieruit een levenshouding van mededogen en inzicht nastreeft. We gaan in deze lezing na op welke basisuitgangspunten deze twee tradities gebouwd zijn en waarin zij verschillen van de basisuitgangspunten die onze westerse traditie bepaald hebben. We gebruiken hiervoor de comparatieve filosofie van wijlen prof. dr. Ulrich Libbrecht. Hij ontwikkelde een helder model om ideeën uit Oost en West met elkaar te vergelijken, niet om ze tegenover elkaar in een conflictmodel te plaatsen maar om ze samen te voegen tot een ruimere en diepere kijk op mens en wereld.

Els Janssens is als docente en bestuurslid verbonden aan de School voor comparatieve filosofie Antwerpen en is voorzitster van het Libbrechtgenootschap.