De uitgever

garant_logoDe weg is wijzer dan de wegwijzer is uitgegeven bij uitgeverij Garant.

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument, zoals:

  • ‘leer’-boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen, …)
  • informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …)
  • publicaties ten behoeve van de wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, …)
  • boeken voor het brede publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, milieu, opvoeding, politiek, psychologie, verkeer, …)
  • Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland.

Garant publiceert ook diverse tijdschriften over onderwijs, filosofie, literatuur…