Welkom

Door de overschakeling naar een nieuwe provider, is de website even terug 'onder constructie'.

Verontschuldig ons als u zaken niet terugvindt.

We zijn verheugd dat u interesse toont voor het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Welkom op de website van het LIBBRECHTgenootschap.

 

Het Libbrechtgenootschap VZW

Het Libbrechtgenootschap vzw is een vereniging van vrijwilligers die het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht levendig wil houden en toegankelijk wil maken voor de samenleving. We zien het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht als een inspiratiebron die kan bijdragen tot een meer harmonische wereld.

 

Wat doen we?

Het Libbrechtgenootschap ...

  • ... is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.
  • ... organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.
  • ... onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • ... ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de  Libbrechtwandeling.
  • ... ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.
  • ... brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijk debat.

De LIBBRECHTwandeling

 

De wandeling is een eerbetoon aan Ulrich Libbrecht uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen.

Ze leidt u langs zijn geliefde wandelpaden waarlangs tekstborden zijn geplaatst, vanuit het stille dorp, doorheen het inspirerende landschap. "Veel gereisd, overal geweest, maar altijd terug naar Zulzeke: een dorpje van niks, waar je nog rustig kunt nadenken."

De wegwijzers op de wandeling waren aan vernieuwing toe. Met de steun van velen wordt de wandeling in een fris 'kleedje' gestoken. Pijlen in drie kleuren geven de wandelmogelijkheden aan, met het logo van het Libbrechtgenootschap als blikvanger.

Later zal ook een vernieuwde folder beschikbaar zijn.

 

Opening van het 'Digitaal Archief Ulrich Libbrecht'

 

In 2001 won Ulrich Libbrecht de Prijs van Oost-Vlaanderen voor Popularisend Werk met het boekje Een glimlach uit het Oosten  gepubliceerd in 2000.

We willen graag aan alle belangstellenden van het Libbrechtgenootschap een digitale versie van dit boek aanbieden. Deze versie is een door ons uitgetikte versie, waardoor de paginanummering niet overeenkomt met de originele nummering uit het boek.

Hiermee starten we de verspreiding van het materiaal dat niet meer in de boekhandel te verkrijgen is. Het Digitaal Archief Ulrich Libbrecht is hiermee geopend.

Ulrich Libbrecht

Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (1928 - 2017) was een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij was emeritus hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de Faculteit Letteren en comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.

Filosofie

Ulrich Libbrecht ontwikkelde een eigen filosofie geïnspireerd door verschillende waardevolle inzichten uit Oost en West. Hij kwam tot het inzicht dat iedere cultuur een bepaalde dimensie van de werkelijkheid centraal stelt en hieruit haar waarden opbouwt. Als we deze dimensies zouden samenbrengen, zouden we dan niet tot een meer volledig wereldbeeld komen en tot ruimere waarden? Dit werd het uitgangspunt voor Libbrechts comparatief filosofisch model.

Het model is gebaseerd op natuur, rationaliteit en beleving die in een gelijkwaardige relatie met elkaar staan. Hij vond hiervoor een concrete invulling in respectievelijk het Chinese taoïsme, het wetenschappelijke denken en het boeddhisme. Van hieruit gaat Libbrecht o.a. op zoek naar een levenshouding die kritische rationaliteit verbindt met een mystiek bewogen zijn door het wonder waarin we leven. Natuur, rationaliteit en beleving vormen tevens de basisdimensies van de levensbeschouwelijke diversiteit die zich mondiaal ontwikkeld heeft. Het onderzoek van deze verschillende vormen van denken vormt de inhoud van Libbrechts comparatieve filosofie.

 

Op 2 juli 2016 werd het Libbrechtgenootschap als VZW opgericht. 

Op 28 januari 2017 werd deze oprichting als VZW toegelicht en plechtig gelanceerd in het stadhuis van Oudenaarde.

Hiernaast kan u doorklikken naar enkele foto's en naar enkele teksten die uitgesproken werden op de lancering.

 

U kunt ons genootschap steunen

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidies, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen.

De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van het Libbrechtgenootschap.

 

 

De laatste aanpassing van deze pagina was op 07/08/2017.