Welkom

Op deze pagina vindt u informatie over de werking van het LIBBRECHTgenootschap. Welkom!

Actueel

Nieuwe publicatie: "Ik, groene jongen"

We publiceren graag Ik, groene jongen. Dit is een neerslag van het engagement dat Ulrich Libbrecht voor de bescherming van de natuur aan de dag legde. Het werd door hem in 1978 samengesteld en opgedragen aan zijn vrienden in de natuurbeweging.

U vindt deze neerslag in het digitaal archief bij de Boeken.

Save the date

Op 15 april 2018 organiseert het Libbrechtgenootschap in Zulzeke een herdenking van Ulrich Libbrecht. 
Wij willen Prof. Libbrecht in herinnering brengen vanuit zijn filosofisch denken en vanuit zijn inzet voor de zorg voor de natuur.
Bij de oprichting van het Libbrechtgenootschap werd de Libbrechtwandeling aan het genootschap toevertrouwd.
Deze wandeling die hij als eerbetoon op zijn 80ste verjaardag aangeboden kreeg, werd met de inzet van velen volledig opgefrist. Wij zullen ze samen inwandelen.

 

Gelieve u in te schrijven vóór 31 maart 2018.

U kan zich inschrijven voor 11.30 uur, 12.30 uur of 14.00 uur.

Boekvoorstelling 'Ierse meditaties'

Op zaterdag 3 februari 2018 werd het nieuwe boek van Ulrich Libbrecht voorgesteld.

Het werd voor de 110 aanwezigen een gewaardeerde avond, met een inleiding op het boek, de voordracht van tekstfragmenten en opgeluisterd met de Ierse folkmuziek van 'Faran Flad'.

Deze avond ging door in de sfeervolle toonzalen van Dirk Cousaert in Kluisbergen.

.

Het Libbrechtgenootschap verkoopt zelf geen boeken.

Voor de boekenverkoop werken wij samen met een boekhandel in Sint-Niklaas: 't oneindige verhaal

.


Het Libbrechtgenootschap vzw

Het Libbrechtgenootschap vzw is een vereniging van vrijwilligers die het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht levendig wil houden en toegankelijk wil maken voor de samenleving. We zien het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht als een inspiratiebron die kan bijdragen tot een meer harmonische wereld.

Wat doen we?

Het Libbrechtgenootschap ...

  • ... is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.
  • ... organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.
  • ... onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • ... ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de  Libbrechtwandeling.
  • ... ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.
  • ... brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijk debat.

Digitaal archief

Het Libbrechtgenootschap wil het werk van Ulrich Libbrecht in een digitaal archief onderbrengen. Tal van publicaties zijn niet meer voorhanden. De boeken, bijdragen, artikels - die vrij zijn van publicatierechten - willen wij in de komende jaren aanbieden aan de geïnteresseerde lezers.

In 2017 werd het boek "Een glimlach uit het Oosten' aangeboden.

Nu brengen we hier een interview voor de Nederlandse Boeddhistische OmroepStichting, waarin Ulrich Libbrecht over het mysterie van het bestaan spreekt.

Interview uit 2003


Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (1928-2017) was een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij was emeritus hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de Faculteit Letteren en comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.


Filosofie

Ulrich Libbrecht ontwikkelde een eigen filosofie geïnspireerd door verschillende waardevolle inzichten uit Oost en West. Hij kwam tot het inzicht dat iedere cultuur een bepaalde dimensie van de werkelijkheid centraal stelt en hieruit haar waarden opbouwt. Als we deze dimensies zouden samenbrengen, zouden we dan niet tot een meer volledig wereldbeeld komen en tot ruimere waarden? Dit werd het uitgangspunt voor Libbrechts comparatief filosofisch model.

Het model is gebaseerd op natuur, rationaliteit en beleving die in een gelijkwaardige relatie met elkaar staan. Hij vond hiervoor een concrete invulling in respectievelijk het Chinese taoïsme, het wetenschappelijke denken en het boeddhisme. Van hieruit gaat Libbrecht o.a. op zoek naar een levenshouding die kritische rationaliteit verbindt met een mystiek bewogen zijn door het wonder waarin we leven. Natuur, rationaliteit en beleving vormen tevens de basisdimensies van de levensbeschouwelijke diversiteit die zich mondiaal ontwikkeld heeft. Het onderzoek van deze verschillende vormen van denken vormt de inhoud van Libbrechts comparatieve filosofie.


De Libbrechtwandeling

De wandeling is een eerbetoon aan Ulrich Libbrecht uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen. Ze leidt u langs zijn geliefde wandelpaden waarlangs tekstborden zijn geplaatst, vanuit het stille dorp, doorheen het inspirerende landschap. "Veel gereisd, overal geweest, maar altijd terug naar Zulzeke: een dorpje van niks, waar je nog rustig kunt nadenken."

De zorg voor de Libbrechtwandeling is door het Libbrechtgenootschap overgenomen. in 2017 werd de bewegwijzering vernieuwd.U kunt ons genootschap steunen

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidies, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen.

De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij een beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van het Libbrechtgenootschap.


Stilte op Stuivenberg

Op zaterdag 11 november 2017 verscheen de laatste tekst van Ulrich Libbrecht als Waerbeke-Kleinood. Dit boekje over ‘Stilte’ werd voorgesteld op ‘Stilte op Stuivenberg’, een evenement rond stilte als eerbetoon aan het leven en werk van Ulrich Libbrecht, georganiseerd door Waerbeke en het Libbrechtgenootschap.

Het boekje is te verkrijgen via de website van Waerbeke: www.waerbeke.be -> shop -> publicaties